Hinghoynoy.org

สังคมไทยไม่คุ้นกับคำว่า “ทาบู” แต่ก็อยู่กับเรื่องที่พูดไม่ได้

หิ่งห้อยน้อย ทาบูและระบบเซนเซอร์ออนไลน์ (Hinghoy Noy , Taboo and Online censorship) ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่สาระของเรื่องที่จะพูดคุยเป็นครั้งแรกบนบล็อกแห่งนี้ ก่อนอื่นผู้เขียนต้องขออนุญาตทุกคนแนะนำองค์กรหิ่งห้อยน้อย (HingHoy Noy) ให้ทุก ๆ คนได้รู้จักกันก่อน เนื่องจากองค์กรของเรายังเป็นน้องใหม่และยังไม่ค่อยมีใครรู้จักงานที่เราทำกับเด็ก ๆ มากนักในช่วงปีแรก 🙂 “หิ่งห้อยน้อย” เป็นองค์กรที่ผลิตสื่อดิจิทัลมีเดียและสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยในประเด็นทาบูและข้อมูลที่อ่อนไหวซึ่งเด็กและเยาวชนไม่สามารถพูด คิด หรือแสดงความคิดเห็นในสังคมได้อย่างเปิดเผย เช่น เพศศึกษา ความรุนแรงภายในครอบครัว การกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนและโลกไซเบอร์ การล่วงละเมิดทางเพศ การทำแท้งปลอดภัย ความหลากหลายทางเพศ โรคบางชนิดและความพิการ เป็นต้น ผู้เขียนซึ่งเคยทำงานเป็นนักพัฒนาหนังสือสำหรับเด็กในมูลนิธิแห่งหนึ่ง ได้มีโอกาสทำงานและรับฟังความลับต่าง ๆ ของเด็กมาหลายปี พบว่า มีเด็ก ๆ จำนวนมาก ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจและร่างกาย เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงและแสดงออกถึงข้อมูลบางอย่างที่ถูกสังคมปิดกั้นได้ ผู้เขียนจึงใช้ชื่อ “หิ่งห้อยน้อย” เป็นชื่อขององค์กร เพื่ออยากจะเป็นเพื่อนของเด็ก ๆ ที่กำลังตกอยู่ในความมืดของการไม่เข้าถึงเรื่องเหล่านั้น เราอยากให้พวกเขารู้สึกว่ายังมีเพื่อนสักคนคอยรับฟังใกล้ ๆ พร้อมกับสนับสนุนให้กล้าลุกมาพูดและเข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นความลับดำมืดที่พวกเขาทำความเข้าใจ (ดูที่มาการก่อตั้งหิ่งห้อยน้อยเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=PRmpOUtStp0&t=378s )… Continue reading สังคมไทยไม่คุ้นกับคำว่า “ทาบู” แต่ก็อยู่กับเรื่องที่พูดไม่ได้