Hinghoynoy.org

"ผ้าอนามัย" จำเป็นไม่แพ้ของกิน

นี่คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมที่หิ่งห้อยน้อยรู้สึกดีใจ
คุณเนส- ธัญญลักษณ์ ลิ่มผดุง แบ่งปันเรื่องราว
ในมุมของผู้ร่วมบริจาคโครงการผ้าอนามัยฟรีเพื่อเด็กและผู้หญิงชายขอบในวิกฤติโควิด-19 ว่า
.
“วันก่อนที่คุยกัน เราก็มานั่งคิด ๆ
เออ มันก็จริงนะ ผ้าอนามัยห่อนึงตั้งแพง
แถมใช้ทุกเดือน บางคนคือเขาลำบาก ก็คือลำบากจริง ๆ
พอดีวันนี้เห็นในนครฯ เริ่มมีตู้ปันสุข
เราเห็นว่ามีของกินเยอะแล้ว เลยแบ่งเงินไปซื้อผ้าอนามัยด้วย
น่าจะจำเป็นไม่แพ้ของกิน
มันเป็นของที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆ อะเนาะ
ของจำเป็นที่หลาย ๆ คนมองข้าม”
.
คุณเนสได้นำผ้าอนามัยไปใส่ไว้ที่ตู้ปันสุขที่เพิ่งติดตั้งไว้
ณ บริเวณริมถนน สายหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณเนส ซึ่งประกอบอาชีพทำธุรกิจร้านอาหาร
บอกกับหิ่งห้อยน้อยว่าจะพยายามช่วยเหลือผู้คนในวิกฤติตามกำลังที่ตนเองทำได้
.
ขอขอบคุณคุณเนสและชื่นชมในความปรารถนาดี
ที่ไม่เพียงแต่ช่วยพวกเราสมทบทุนในการจัดหาผ้าอนามัย
แต่ยังลงมือนำผ้าอนามัยไปมอบผ้าอนามัย ของใช้จำเป็นของเพื่อนเมนส์ด้วยตนเอง
.
การบริจาคผ้าอนามัยของพวกเรา ไม่ใช่การให้แล้วจบแต่เพียงอย่างเดียว
ในสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้ ของใช้จำเป็นอย่างผ้าอนามัย สำคัญมาก ๆ สำหรับคนอีกจำนวนหนึ่ง
พวกเรากำลังเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้กับสวัสดิการของเด็กและผู้หญิง
ผ่านของใช้จำเป็นอย่าง “ผ้าอนามัย” ด้วยกันค่ะ