Hinghoynoy.org

ยิ่งถูกแกล้ง สมองอาจจะยิ่งหด‼️

🇹🇭📈 ประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศที่มีการกลั่นแกล้งรังแกกันระหว่างเด็ก หรือ Bullying สูงสุดจากทั่วโลก
.
🥀
เด็กที่ถูกแกล้งรังแก จะได้รับความเสี่ยงต่อสุขภาพกายและจิตมากกว่าที่เราคาดคิดไว้
.
💰💸
ในสหรัฐอเมริกามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเปิดเผยว่าการกลั่นแกล้งรังแกที่เกิดขึ้นกับเด็กและเด็กวัยรุ่นมีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่งต่อสุขภาพ และเนื่องจากความรุนแรงของสถานการณ์การกลั่นแกล้งที่นั่นทำให้ครอบครัวและสังคมต้องยอมทุ่มงบประมาณในการรักษาและการป้องกันที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเด็ก 1 คนเลยทีเดียว
.
.
👩🏻‍⚕️👨🏿‍⚕️
งานวิจัยใหม่ในวารสาร Molecular Psychiatry ชิ้นนี้ ชี้ให้เห็นว่าความเครียดและความกดดันจากการกลั่นแกล้งรังแกทำให้สมองของเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มโอกาสความเสี่ยงการเจ็บป่วยทางจิตในระดับที่สูงมาก
.
.
👩🏻‍💻👨🏻‍💻
ในขณะที่ Erin Burke Quinlan จาก King’s College Londonและคณะวิจัยในประเทศอังกฤษก็ได้ทำการศึกษานี้เพิ่มเติมด้วย
โดยพวกเขาวิเคราะห์แบบสอบถามและใช้วิธีสแกนสมองแบบลงละเอียดในเด็กวัย 14-19 ปีกว่า 600 คนจากประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
.
.
🧑🏻🧒🏻👩🏻👱‍♂️
โดยวิจัยระยาวครั้งนี้พบว่าผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 คนที่เคยมีประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแกอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับวัยรุ่นคนอื่น ๆ ที่ไม่เคยตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งพบว่า
.
.
การกลั่นแกล้งรังแกอย่างรุนแรงนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับการลดลงของปริมาณสมองและระดับความวิตกกังวลที่สูงขึ้นเมื่อพวกเขาอายุประมาณ 19 ปี
.
.
เรารู้ว่า มันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่เด็กคนนึงจะสตรองมากพอที่จะหยุดการกลั่นแกล้งรังแกจากเพื่อนกลุ่มใหญ่
.
.
🗣🗣🗣🗣🗣🗣
สิ่งเดียวที่เราจะผ่านไปได้ก็คือ การเปล่งเสียงให้ดัง และบอกว่าเราไม่พอใจ ไม่ชอบ ขอความช่วยเหลือจากใครสักคนให้ไวที่สุด
.
.
#เลิกแกล้งเพื่อนเหอะ
#แกล้งคนอื่นไม่เท่นะ
#คนที่ถูกแกล้งเป็นทุกข์มาก
#เปล่งเสียงออกไปว่าเราไม่ชอบไม่พอใจ
#บอกเรื่องนี้กับใครสักคน
#ถูกแกล้งแล้วสมองจะหดตัวลง