Hinghoynoy.org

อะนิเมชั่น

______

อ่าน ฟัง ดู เล่น
ชวนเด็ก ๆ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เป็น

ผ่านบทเพลง หนังสือ และคลิปวิดีโอ

หิ่งห้อยน้อยตะลุยนิวนอร์มอล

เรื่องราวของ “มายมินท์” หัวหน้าห้องสุดเนี้ยบ ที่ต้องมารับมือกับ”กล้า” เด็กชายที่ทำตัวก่อสารพัดปัญหาในยุคนิวนอร์มอล 

เขาทั้งสองจะทำอย่างไร? เมื่ออยู่มาวันหนึ่ง “มายมินท์”ได้รับโทรศัพท์จาก “กล้า” ที่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อโควิด!? 

เรื่องราวจะเป็นยังไง เขาทั้งสองจะฝ่าเหตุการณ์นี้ไปได้หรือเปล่านะ? 

“หิ่งห้อยน้อยตะลุยนิวนอร์มอล” 

ผลิตผลงานอะนิเมชั่นและกำกับ โดย ทีมหิ่งห้อยน้อย 

ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แผนงาน สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤตในยุคนิวนอร์มอลไปกับพวกเรา 

 

#DesignHero #TheNewNormal #pings #artculture4h #PM25 #COVID19 #แผนงานสื่อศิลป์ฯ #สสส 

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3