Hinghoynoy.org

ห้องชมภาพ

______

อ่าน ฟัง ดู เล่น
ชวนเด็ก ๆ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เป็น

ผ่านบทเพลง หนังสือ และคลิปวิดีโอ

เป้ย พิมพ์มุก อิงคดำรง

นักศึกษาปี 4 สาขาการถ่ายภาพ ที่พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เธอสนใจในแฟชั่น แนวคิดแบบเฟมินิสต์ การเมือง และศิลปะเซอร์เรียลลิสต์  

 

พิมพ์มุกคิดว่าภาพถ่ายเป็นเพียงวัตถุดิบหนึ่งที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลป์ ที่สามารถใส่เรื่องราวต่าง ๆ ประกอบกันออกมาเป็นภาพหนึ่งภาพ เหมือนกับการนำความรู้สึก จินตนาการ และประเด็นสังคม มาปรุงเพื่อให้ได้ภาพที่ครบรส เธอมีความเชื่อที่ว่าถ้าการเมืองดี ในอนาคตศิลปะภาพถ่ายในไทย จะมีความหลากหลายและสามารถรับใช้สังคมได้มากกว่าในปัจจุบัน 

 

ภายในนิทรรศการในครั้งนี้ พิมพ์มุกจึงนำส่วนหนึ่งของความทรงจำในวัยเด็กที่เคยถูกบูลลี่ หรือถูกกลั่นแกล้งรังแก พร้อมทั้งกับการรับฟังเรื่องราวของเด็กจำนวนหนึ่งที่มีประสบการณ์ที่ไม่ต่างจากเธอ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่ชื่อว่า แดนแห่งจินตภาพ (In the Imagery world)  โดยพิมพ์มุก ได้ใช้สัญลักษณ์อย่าง ตุ๊กตา ตามอิริยาบถต่าง ๆ ที่นำเสนอในรูปแบบการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนที่เด็กหลายคนได้มีประสบการณ์คล้ายกันกับเธอเอง 

 

เธอบอกว่า โรงเรียนที่เด็กทุกคนต้องไปแสวงหาความรู้และการศึกษา แท้จริงที่นั่นอาจจะไม่ใช้ดินแดนที่แสนสวยงามอย่างที่ผู้ใหญ่เข้าใจ บูลลี่สำหรับเธอ จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่เด็กหยอกล้อ และเล่นกันสนุกสนานตามประสาเด็ก 

 

ผลงานชุด แดนแห่งจินตภาพ (In the Imagery world)   

เทคนิค Digital Manipulation Photography 

Contact link  https://www.behance.net/pei_pei