Hinghoynoy.org

ห้องชมภาพ

______

อ่าน ฟัง ดู เล่น
ชวนเด็ก ๆ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เป็น

ผ่านบทเพลง หนังสือ และคลิปวิดีโอ

เซิน ภูนคร คงวัฒนานนท์  

ใช้ขื่อในการทำงานศิลปะในนามว่า NERZ วัยเด็กของเซิน ชื่นชอบการอ่านการ์ตูน ดูภาพยนตร์ และมักจะวาดภาพตามตัวละครที่สนใจ หรือจินตนาการตัวละครขึ้นมาเอง 

พื้นที่แสดงผลงานส่วนใหญ่ของเขาจะอยู่ในรูปแบบภาพสเก็ตช์บนกระดาษทดหรือสมุดจดบันทึกวิชาต่าง ๆ เซินบอกว่า เขามีความสุขทุกครั้งที่ได้วาดอะไรเรื่อยเปื่อย ในขณะเดียวกันก็เซินก็เป็นเด็กอีกคนที่ติดตามการบ้านการเมืองมาโดยตลอด  

 

ผลงานชุด Politics and family การเมืองและครอบครัว เป็นผลงานที่อยู่ในความสนใจของเซิน ที่มีต่อความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่พยายามเรียกร้องและแสดงออกทางการเมือง แต่ก็ต้องถูกอำนาจนิยมในครอบครัวครอบกั้น เซินอยากจะใช้ผลงานของเขาสะท้อนความรู้สึกของเด็ก ๆ ออกมาเพื่อสร้างแง่มุมให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความเจ็บปวด โดดเดี่ยว และการต่อสู้ที่บริสุทธิ์ของเด็ก ๆ ท่ามกลางความคิดที่เห็นต่างของสมาชิกในครอบครัว และในโรงเรียน 

 

ผลงานชุด การเมืองและครอบครัว (Politics and family) 

เทคนิค Digital Painting 

Contact link  https://www.facebook.com/nerzline 

นามแฝง  NERZ