Hinghoynoy.org

ห้องชมภาพ

______

อ่าน ฟัง ดู เล่น
ชวนเด็ก ๆ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เป็น

ผ่านบทเพลง หนังสือ และคลิปวิดีโอ

มิมิ ศุภาวรรณ เตยะราชกุล  

หลังจากที่มิมิได้เรียนจบสถาปัตย์ เธอทำงานประจำเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่ที่ต้องรับใช้งานที่ตอบสนองการทำงานออกแบบอาคารและพื้นที่ในเมือง  ในขณะเดียวกันมิมิก็ตั้งคำถามหลายอย่างระหว่างงานที่เธอทำกับสิ่งที่เธอต้องการ นั่นคือการเป็นนักออกแบบที่ทำงานเชื่อมโยงระหว่างการสร้างสรรค์งานสถาปนิกกับการใช้ชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ มิมิจึงเป็นนักวาดภาพประกอบและศิลปินที่มีสไตล์เฉพาะในการใส่รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ จากบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและสถาปัตยกรรมเข้าไปอยู่ในงานที่เธอนำเสนอลงบน “พื้นที่”  

 

Space and Environmental for Children ผลงานชุดนี้ของมิมิ จึงอยากให้ผู้ชมได้สัมผัสไปถึงความสำคัญของการให้พื้นที่กับเด็ก  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม การแบ่งปันพื้นที่ หรือแม้กระทั่งพื้นที่ส่วนตัวที่เด็ก ๆ ต้องการจะเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการที่จำเป็นและสำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา มิมิตั้งใจนำเสนอผลงานศิลปะชุดนี้ ควบคู่ไปกับการทำเพลงประกอบผลงานของเธอ  มิมิและพวกเราทุกคนหวังว่า งานของพวกเราจะสามารถช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าถึงและเรียกร้องสิทธิของเด็ก ๆ ได้มากขึ้นและเข้าใจยิ่งขึ้น  

 

ผลงานชุด Space and Environmental for Children  

“โลกอันกว้างใหญ่ “( Open Space – Nature – Freedom ), ” โลกของเรา ” (Sharing Space – Social – Citizenship), “โลกของฉัน” (Private Space – imaginary) 

เทคนิค Watercolour painting 

Contact link Facebook.com/mimininiii 

นามแฝง MIMININI