Hinghoynoy.org

ห้องชมภาพ

______

อ่าน ฟัง ดู เล่น
ชวนเด็ก ๆ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เป็น

ผ่านบทเพลง หนังสือ และคลิปวิดีโอ

พริม อิสรีย์ อรุณประเสริฐ  

เป็นคนชอบเล่าเรื่องผ่านทางภาพและจินตนาการ เวลาเดินทาง หรือเจออะไรแปลกใหม่ ประทับใจ พริมจะชอบถ่ายภาพหรือเขียนบันทึกในสมุดเอาไว้ ส่วนตัวแล้วเธอชอบถ่ายภาพวิวทิวทัศน์, เด็ก, street photo หรือภาพกึ่งสารคดี เธอจะรอจับจังหวะของคนร่วมกับบรรยากาศโดยรอบ เพื่อให้ภาพอธิบายเรื่องราวด้วยตัวของมันเอง โดยที่พริมบอกว่า เธอไม่ต้องไปเติมแต่งหรือจัดการใด ๆ เธอเน้นการถ่ายทอดแบบที่ตาเห็นจริงและใจรู้สึก 

 

นอกจากงานเบื้องหลังและการถ่ายภาพ พริมก็สนใจประเด็นของเด็ก ผู้หญิงและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหลายครั้งที่เธอได้ลงพื้นที่ถ่ายภาพประกอบบทความ หรือมีโอกาสเดินทางไปสัมผัสที่ใด ๆ ก็ตาม เธอได้สังเกตเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เด็กหรือผู้หญิงต้องเผชิญเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการขาดโอกาสการเข้าถึง, การดำเนินชีวิตในประจำวัน, ความรุนแรง, ยาเสพติด รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่สังคมผลักให้พวกเขากลายเป็นภาระ จนทำให้พริมรู้สึกว่าอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีชีวิตและจิตใจที่ดีขึ้น  

 

พริมหวังว่าการดูแล ปกป้องพวกเขา จะทำให้เด็ก ๆ เติบโตไปเป็นคนดี มีน้ำใจ เข้มแข็ง และพร้อมที่จะส่งต่อประสบการณ์ หรือสิ่งดี ๆ ที่เขาได้รับต่อไปเป็นทอด ๆ ซึ่งพริมเองก็ใช้ความสามารถและมุมมองที่ได้มองเห็นถึงปัญหามาช่วยพวกเราเล่าเรื่องเพื่อส่งเสียงของเด็ก ผู้หญิง อย่างที่เธอถนัด 

 

ผลงานชุด วันนั้นของเดือน (Those days of the month), วันนี้เธอเป็นแบบนี้ เธอก็ดีที่สุดแล้ว (We are all human) 

เทคนิค Photography/ Interactive 

Contact link https://www.facebook.com/awalkatsunset 

นามแฝง  Primprimes