Hinghoynoy.org

ห้องชมภาพ

______

อ่าน ฟัง ดู เล่น
ชวนเด็ก ๆ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เป็น

ผ่านบทเพลง หนังสือ และคลิปวิดีโอ

ปุ๋มปิ๋ม แวววิศาข์ ณ สงขลา

ปุ๋มปิ๋มเป็นอีกคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานกราฟิคดีไซเนอร์ รวมทั้งเป็นศิลปินที่แสดงออกชัดเจนและตรงไปตรงมาถึงความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมของเด็ก ๆ ที่ถูกกดทับด้วยอำนาจนิยม  

 

ปุ๋มปิ๋มใช้เลือกใช้สัญลักษณ์บางอย่างที่เชื่อมโยงและเป็นตัวแทนประสบการณ์ร่วมที่เด็ก ๆ เคยถูกละเมิดสิทธิ เธอรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาของเด็ก มักจะเป็นเรื่องที่เงียบเชียบ แผ่วเบาในสังคม  

 

หลังจากที่ผลงานของเธอถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียล หิ่งห้อยน้อยพบว่า เด็ก ๆ และผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งได้แสดงความรู้สึกร่วมกับผลงานของเด็ก หลายคนสะท้อนให้ฟังถึงปัญหาที่พวกเขาเผชิญ รวมไปถึงความทรงจำหลายอย่างที่ผู้ชมเห็นตรงกันว่า เรื่องราวที่ปุ๋มปิ๋มสื่อสารผ่านสิ่งของที่เด็ก ๆ ใช้ในชีวิตประจำวันเหล่านั้น เป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมไม่เคยมองเห็น 

 

ผลงานชุด ตุ๊กตาเด็กดี, วิวัฒนาการ, ปีศาจกระเป๋านักเรียน 

เทคนิค Digital Painting 

Contact link  https://www.facebook.com/waewistudio 

นามแฝง Waewi