Hinghoynoy.org

หนังสือ

______

อ่าน ฟัง ดู เล่น
ชวนเด็ก ๆ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เป็น
ผ่านบทเพลง หนังสือ และคลิปวิดีโอ

E-book การ์ตูนเมื่อเลือดเดือนมาเยือนฉัน

ในครอบครัว ในโรงเรียน และในสังคมของพวกเราได้มีโอกาสพูดถึงประจำเดือน  จิ๋ม และเพศศึกษาได้อย่างเปิดเผยและหลากหลายมิติมากขึ้น ผู้คนจะไม่ตีตราว่าประจำเดือนเป็นเลือดที่สกปรก และไม่คิดว่าเลือดประจำเดือนที่เปื้อนเสื้อผ้าทำให้ดูไม่สะอาด หรือเป็นเลือดที่น่ารังเกียจกว่าเลือดที่ไหนออกมาจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย จริง ๆ แล้วประจำเดือนเป็นเลือดที่ไหลออกมาจากจิ๋มตามธรรมชาติเมื่อร่างกายมีความพร้อม และเป็นเลือดที่คอยบอกเราว่า สุขภาพร่างกายและจิตใจของพวกเราในช่วงนั้น ๆ เป็นอย่างไรกันบ้าง